1. migrän

  migrän, hemikrani, anfallsvis återkommande, ofta ensidig, dunkande huvudvärk som ökar i intensitet, samtidigt som illamående, kräkningar och ökad känslighet mot ljud och ljus tillkommer.
 2. sängvätning

  sängvätning, nattlig enures, nattväta, urinavgång under sömn ( primär enures när barnet aldrig varit nattorrt, sekundär enures när barnet tidigare varit nattorrt).
 3. menstruation

  menstruation, den blödning som regelbundet kommer från livmoderslemhinnan (endometrium) hos en icke gravid kvinna under den fertila perioden av livet.

 4. glukosamin

  glukosamin, kitosamin, 2-amino-2-deoxiglukos, derivat av glukos som utgör byggstenen i polysackariden kitin, det skalbildande ämnet hos kräftdjur, insekter och svampar, och som även ingår i andra polysackarider och i vissa proteiner.
 5. lavar

  lavar, Lichenes, organismer där svampar sammanlever med alger eller cyanobakterier och utvecklar busk-, blad- eller skorplika växtformer.
 6. DISH

  DISH, Forestiers sjukdom, förbeningar i senor och ligament.
 7. opioider

  opioider, samlingsbenämning på substanser med morfinliknande verkningsmekanism.

 8. diabetes

  diabetes, egentligen diabetes mellitus, sockersjuka, vanlig kronisk ämnesomsättningssjukdom där grundproblemet är att kroppen bildar otillräckligt med insulin eller att insulinet inte har tillräcklig effekt (insulinresistens) eller en kombination av dessa störningar.

 9. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.

 10. tobaksrökning

  tobaksrökning, inandning av tobaksrök från cigaretter, cigarrer eller piptobak.