1. nitropreparat

  nitropreparat, organiska nitrater, grupp läkemedel vilkas aktiva komponent är nitroglycerin eller annan organisk förening med en eller flera nitrogrupper.
 2. cancerläkemedel

  cancerläkemedel, samlingsterm för läkemedel som används i behandlingen av cancer för att bromsa tumörens tillväxt och för att medverka till att cancerceller dör.
 3. kodein

  kodein, metylmorfin, ett centralt verkande smärtstillande medel, analgetikum, som åtminstone delvis utövar sin effekt efter omvandling till morfin.

 4. glaukom

  glaukom, äldre benämning: grön starr, tillstånd med för högt tryck i ögat.

 5. gelatin

  gelatin, polypeptid som framställs genom kokning av kollagen (ett protein som finns i bindväv) i sur eller alkalisk miljö.
 6. metadon

  metadon, syntetisk opioid med bland annat smärtstillande och andningsdämpande effekt.

 7. dosering

  dosering (av dos), uppgift om i hur stor mängd, i vilken form (t.ex. tabletter, stolpiller, injektionsvätska) och under hur lång tid ett läkemedel skall ges.
 8. salmiak

  salmiak, trivialnamn för ammoniumklorid, NH 4Cl (se ammoniumföreningar).
 9. depåtablett

  depåtablett, läkemedelsberedning som utformats med avsikten att den farmakologiska effekten skall bli mer långvarig än efter intag av en tablett av vanlig typ.

 10. tyreotoxikos

  tyreotoxikos, giftstruma, sjukdom, betydligt vanligare hos kvinnor än hos män, orsakad av överfunktion av sköldkörteln.