1. generiska läkemedel

  generiska läkemedel, generiska läkemedelsprodukter, synonympreparat, benämning på kopior av godkända läkemedelsprodukter.
 2. herpesvirus

  herpesvirus, en familj stora virus som omfattar ett flertal medlemmar med förmåga att infektera människa eller djur.
 3. dexametason

  dexametason, syntetiskt steroidhormon (kortisonpreparat) som tillhör gruppen glukokortikoider.
 4. diuretika

  diuretika, singularis diuretikum, urindrivande läkemedel som leder till ökad urinproduktion (diures).
 5. ögonsjukdomar

  ögonsjukdomar, medicinsk specialitet, även benämnd oftalmiatrik eller oftalmiatri, som vetenskapsområde också oftalmologi.
 6. supplementering

  supplementering, extra tillförsel av vitaminer och mineralämnen i form av tabletter, droppar etc.
 7. trikomoniasis

  trikomoniasis, slidkatarr orsakad av Trichomonas vaginalis, en mikroorganism (flagellat) som överförs vid samlag.
 8. buprenorfin

  buprenorfin, läkemedel tillhörande gruppen semisyntetiska opioider.

 9. ginkgo

  ginkgo, tempelträd, Ginkgo biloba, art i familjen ginkgoväxter.

 10. pekdator

  pekdator, övergripande benämning på portabla, platta datorer med tryckkänslig skärm (pekskärm).