1. Ardabilsamlingen

  Ardabilsamlingen, Ardebilsamlingen , Irans främsta samling av kinesisk keramik från Yuan och tidig Ming (1279–1644).
 2. Maryam Mirzakhani

  Mirzakhani, Maryam, 1977–2017, iransk matematiker, från 2008 professor vid Stanford University, USA. 

 3. Gunnar Jarring

  Jarring, Gunnar, 1907–2002, diplomat och språkman.
 4. Sadeq Chubak

  Chubak, Sadeq, Ṣādeq Chūbak, 1916–99, iransk författare.
 5. Shirin Ebadi

  Ebadi, Shirin, född 1947, iransk jurist och människorättsaktivist.
 6. Basil Bunting

  Bunting, Basil, 1900–85, brittisk poet.
 7. von Heidenstam

  von Heidenstam, släkt, som kom till Sverige med kung Adolf Fredriks livmedikus Peter Petersen (1708–83), född i Heide i Ditmarsken och 1770 adlad von Heidenstam.
 8. Vita Sackville-West

  Sackville-West, Victoria ( Vita), 1892–1962, brittisk författare.
 9. Christina Lilliestierna

  Lilliestierna, Christina, 1923–2000, journalist och författare.
 10. Marjane Satrapi

  Satrapi, Marjane, född 1969, iransk-fransk serie- och filmskapare.