1. Thage Nordholm

  Nordholm, Thage, 1927–90, målare, grafiker, utbildad vid Åke Pernbys målarskola och Konstakademien 1952–57.
 2. Thage G. Peterson

  Peterson, Thage Gerhard, född 1933, politiker (socialdemokrat), statsråd 1975–76, 1982–88 och 1994–98, riksdagsman 1971–94, talman 1988–91.
 3. talman

  talman, riksdagens ordförande, under ståndsriksdagens tid ordförande i de ofrälse stånden, under tvåkammarriksdagen ordförande i var och en av de två kamrarna i riksdagen.

 4. Justitiedepartementet

  Justitiedepartementet, del av regeringskansliet, tillkom vid departementalreformen 1840.

 5. thugs

  thugs, indisk ”stryparsekt”, yrkestjuv- och mördargäng, som härjade under minst 500 år.
 6. Olof Palme

  Palme, Olof, född 30 januari 1927, död 28 februari 1986, politiker (socialdemokrat), statsminister 1969–76 och från 1982, statsråd dessförinnan 1963–69; jämför släktartikel Palme.

 7. Industridepartementet

  Industridepartementet, del av Regeringskansliet 1969–91.

 8. Ångermanland

  Ångermanland, landskap i Norrland.

 9. Försvarsdepartementet

  Försvarsdepartementet, del av regeringskansliet, tillkom 1920 då Lantförsvarsdepartementet och Sjöförsvarsdepartementet slogs samman.