1. Thailand

  Thailand, före 1939 och 1945–49 Siam, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 2. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 3. porslinsmynt

  porslinsmynt, mynt av porslin, kända från Siams (Thailands) spelhus, där de tolererades som betalningsmedel i mindre valörer från mitten av 1700-talet till 1868.
 4. Thailandviken

  Thailandviken, Thailandbukten, Siambukten, vik i sydvästra Sydkinesiska havet mellan Malackahalvön i sydväst och Thailand–Kambodja–Vietnam i nordöst.
 5. Jemen

  Jemen, Yemen, stat på Arabiska halvöns sydvästspets.

 6. Laos

  Laos, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 7. Myanmar

  Myanmar, Burma, republik i Sydöstasien.

 8. satay

  satay, saté, asiatiskt maträtt bestående av grillspett på kött, fisk eller skaldjur som grillas över kol och serveras med dipsås.
 9. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 10. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.