1. toraja

  toraja, samlingsbenämning på en rad stamfolk i de centrala och sydöstra delarna av den indonesiska ön Sulawesi.
 2. torax

  torax, se thorax.
 3. toraja

  toraja , austronesiskt språk med 500 000 talare i de södra och centrala delarna av Sulawesi, Indonesien.
 4. Tor Andræ

  Andræ, Tor, 1885–1947, religionshistoriker och kyrkoman, professor vid Stockholms högskola 1927–29 och vid Uppsala universitet 1929–36, ecklesiastikminister i sommarministären 1936, biskop i Linköpings stift 1936–47.
 5. tor

  tor, stenpelare av fast berg, ibland krönt med löst liggande block.
 6. Israel–Palestina-frågan

  Israel–Palestina-frågan, konflikten mellan staten Israel och dess judiska befolkningsmajoritet å ena sidan och de palestinska araberna å den andra.

 7. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 8. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 9. Tor

  Tor, i datorteknik ett programvaru- och nätverkssystem för anonymisering vid användning av internet.

 10. Mose

  Mose, hebreiska Moshe, gammaltestamentlig folkledare och profet.