1. Tore Wretman

  Wretman, Tore, 1916–2003, restaurangman och kokboksförfattare, hovtraktör 1963, fil. hedersdoktor 1986, professors namn 2000.
 2. Esaias Thorén

  Thorén, Esaias, 1901–81, konstnär, medlem av Halmstadgruppen.
 3. Tore Zetterholm

  Zetterholm, Tore, 1915–2001, författare.
 4. fariséer

  fariséer (grekiska pharisaios, av aram. perīshayyā, hebreiska pārūsh, egentligen ’avsöndrad’ (från det orena eller de orena)), judiskt religiöst och politiskt parti, aktivt från 100-talet f.Kr. till templets fall 70 e.Kr.
 5. logos

  logos, ett grekiskt vardagsord som blivit en av den grekiska filosofins viktigaste och mest mångtydiga termer.
 6. Tanakh

  Tanakh, TaNaK, Tanach, judendomens heliga skrift (Gamla Testamentet för kristendomen).
 7. Akira Kurosawa

  Kurosawa, Akira, född 23 mars 1910, död 6 september 1998, japansk filmregissör.
 8. dekalogen

  dekalogen, de tio budorden eller tio Guds bud, en samling av tio korta religiösa och etiska regler som Israels Gud, Jahve, enligt den bibliska traditionen gav Mose på Sinai; de hade skrivits på två stentavlor för att ligga till grund för förbundet mellan Jahve och Israel.
 9. Allah

  Allah är det allmänna arabiska ordet för ”Den Ende Guden”, också brukat av arabisktalande kristna och judar.
 10. Talmud

  Talmud, judendomens främsta samling av muntlig Tora.