1. Ivaldes söner

  Ivaldes söner, enligt den prosaiska Eddan de dvärgar som, när Loke klippt av håret på Tors hustru Siv, smidde ett nytt hår av guld åt henne.
 2. Uppsala universitet

  Uppsala universitet, Nordens äldsta universitet, grundat 1477.
 3. Attika

  Attika, grekiska Attikē, nygrekiska Attiki, halvö och nomos (län) i den östra delen av mellersta Grekland; 3 351 km 2, 4,2 miljoner invånare (2010).
 4. Nils Strindberg

  Strindberg, Nils, 1872–97, polarforskare, son till en kusin till August Strindberg, bror till Tore Strindberg.
 5. personnamn

  personnamn, i vetenskapliga sammanhang även antroponym, namn på en enskild, mänsklig individ.
 6. Cicero

  Cicero (Marcus Tullius Cicero), född 106 f.Kr., död 7 december 43 f.Kr., romersk talare, författare och politiker, bror till Quintus Tullius Cicero.

 7. synagoga

  synagoga, den judiska församlingen som samlas till gudstjänst, andra sammankomster och studier, med tiden även lokalen för dessa (se nedan).

 8. Tor

  Tor, Thor, mansnamn av nordiskt ursprung, motsvarande gudanamnet Tor.
 9. Tore

  Tore, Thore, mansnamn av nordiskt ursprung motsvarande ett äldre Thorir.
 10. Eldkvarn

  Eldkvarn, rockgrupp, bildad 1971 i Norrköping.