1. Torbjörn Fagerström

  Fagerström, Torbjörn, född 1944, ekolog, professor i teoretisk ekologi vid Lunds universitet 1985–2000, prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet 2000–06.
 2. Torbjörn Lillieqvist

  Lillieqvist, Torbjörn, född 1945, operasångare (tenor).
 3. Torbjörn Vallinder

  Vallinder, Torbjörn, 1925–2011, statsvetare, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet 1962–91, redaktör för Statsvetenskaplig Tidskrift 1970–84.
 4. Torbjörn Westermark

  Westermark, Torbjörn, 1923–2001, kemist, professor i kärnkemi vid Tekniska högskolan i Stockholm 1962–88.
 5. Torbjörn Caspersson

  Caspersson, Torbjörn, 1910–97, cellforskare, professor i cellforskning och genetik vid Karolinska Institutet 1944–77.
 6. Torbjörn Axelman

  Axelman, Torbjörn, född 1932, TV-producent och filmregissör.
 7. Torbjörn Säfve

  Säfve, Torbjörn, född 1941, författare.
 8. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 9. Torbjörn Iwan Lundquist

  Lundquist, Torbjörn Iwan, 1920–2000, tonsättare.
 10. Torbjörntorp

  Torbjörntorp, f.d. församling i Falköpings kommun, Västergötland (Västra Götalands län).