1. Tord

  Tord, Thord, mansnamn av nordiskt ursprung, motsvarande fornsvenska Thordh, Thordher, vilket i sin tur har antagits vara en sammandragen form av ett namn motsvarande fornvästnordiskans Þorrøðr, av gudanamnet Tor och elementet frid ’fred’, ’beskydd’.
 2. Tord Palander

  Palander, Tord, 1902–72, nationalekonom, professor vid Handelshögskolan i Göteborg 1941–48 och vid Uppsala universitet 1948–69.
 3. Tord Herne

  Herne, Tord, 1918–84, författare.
 4. Tord Lundström

  Lundström, Tord, född 1945, ishockeyspelare.
 5. Tord Bonde

  Bonde Karlsson, Tord, död 1456, riddare, riksråd, marsk; jämför släktartikel Bonde.
 6. Tord Ganelius

  Ganelius, Tord, 1925–2016, matematiker, professor vid Göteborgs universitet 1957–80, Vetenskapsakademiens ständige sekreterare 1981–89.

 7. Tord Hall

  Hall, Tord, 1910–87, matematiker, universitetslektor i Uppsala 1959–75.
 8. Tord Sundén

  Sundén, Tord, 1909–99, ingenjör och båtkonstruktör.
 9. Tord Elvius

  Elvius, Tord, 1915–92, astronom, professor i Lund 1968–80.
 10. Tord Magnuson

  Magnuson, Tord, född 1941, affärsman, generalkonsul för Mauritius.