1. Peder Tordenskiold

  Tordenskiold (före adlandet 1716 Wessel), Peder, 1691–1720, norsk-dansk sjömilitär, viceamiral 1719.
 2. Sigvat Tordsson

  Sigvat Tordsson, moderniserad namnform för den isländske författaren Sighvatr Thórðarson.
 3. Hans Wikström

  Wikström, Hans, 1759–1833, allmogemålare från Dalarna, etablerad i Gästrikland.
 4. Johannes Messenius

  Messenius, Johannes, född 1579 eller 1580, död 1636, historiker och dramatiker.
 5. liljekonvaljer

  liljekonvaljer, Convallaria, släkte sparrisväxter med tre arter i norra halvklotets tempererade områden.
 6. Carl Friedrich Gauss

  Gauss, Carl Friedrich, född 30 april 1777, död 23 februari 1855, tysk matematiker, en av de mest betydande under de senaste 300 åren.
 7. liljekonvalj

  liljekonvalj, liljekonvalje, konvalj(e), Convallaria majalis, art i familjen sparrisväxter.
 8. Lennart Torstenson

  Torstenson, Lennart, 1603–51, greve 1647, fältmarskalk 1641, riksråd från samma år.
 9. Ebla

  Ebla (nuvarande arabiska Tell Mardikh), forntida stad ca 50 km sydväst om Aleppo i nordvästra Syrien.
 10. gyllene snittet

  gyllene snittet, populär benämning på en uppdelning av en sträcka i två delar