1. pietà

  pietà [pieta´] subst. ~n ORDLED: piet-àn
  Svensk ordbok
 2. lär

  lär verb, pres.
  Svensk ordbok
 3. omknytningsfärgning

  omknytningsfärgning [åm`-] subst. ~en ORDLED: om-knyt-nings--färg-ning-en
  Svensk ordbok
 4. månde

  mån`de verb, ingen böjning
  Svensk ordbok
 5. argument

  argumen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: argu-ment-et
  Svensk ordbok
 6. måste

  1mås`te verb, pres. och pret. måste, sup. måst, inf. måsta saknas utom i finlandssvenska
  Svensk ordbok
 7. 2må verb, pres., pret. ~tte
  Svensk ordbok
 8. böra

  bö`ra verb borde bort, pres. bör ORDLED: bor-de
  Svensk ordbok
 9. effekt

  effek´t subst. ~en ~er ORDLED: ef-fekt-en
  Svensk ordbok
 10. skola

  3sko`la i vissa uttr. äv. ska verb skulle skolat, pres. skall el. ska ORDLED: skol-at
  Svensk ordbok