1. Gripenberg

  Gripenberg, tätort i Tranås kommun, Småland (Jönköpings län); 300 invånare (2016).

 2. Stiga AB

  Stiga AB, Tranås, industriföretag grundat 1934 av Stig Hjelmquist ( 1911–85), införlivat 1983 i Aritmoskoncernen och sedan 2000 i italienska Global Garden Products Group (GGP).
 3. Jönköpings län

  Jönköpings län, län i mellersta Götaland.

 4. Hans Ehrlin

  Ehrlin, Hans, född 1937, inredningsarkitekt och möbelformgivare.
 5. AB Sardus

  AB Sardus, Helsingborg, moderbolag i en livsmedelskoncern inriktad på främst charkuteriprodukter och leveranser av djupfrysta livsmedel för storhushåll, etablerat 1969.
 6. skinn- och läderindustri

  skinn- och läderindustri, industrigren som omfattar produktion av halvfabrikat och färdiga produkter med hudar, skinn och pälsverk som råvara.
 7. Smålands-Tidningen

  Smålands-Tidningen, oberoende liberal sexdagarstidning, grundad 1899 i Eksjö.
 8. Småland

  Småland är det största landskapet i Götaland.
 9. Herenco AB

  Herenco AB, tidigare Herman Halls Boktryckeri AB med Halls förlag, Jönköping, företagskoncern med tidningsutgivning i Småland och Västergötland, allmän tryckeriverksamhet samt produktion av emballage.
 10. Spjutstorp

  Spjutstorp, f.d. församling i Tomelilla kommun, Skåne (Skåne län).