1. judaspengar

  ju`daspengar subst., plur. ORDLED: judas--peng-ar
  Svensk ordbok
 2. minus

  1mi´nus adverblikn. prep. ORDLED: min-us
  Svensk ordbok
 3. garva

  gar`va verb ~de ~t ORDLED: garv-ar SUBST.: garvande, garvning (till 1); garv (till 2)
  Svensk ordbok
 4. kanon

  2kano´n subst. ~en ~er ORDLED: kan-on-en
  Svensk ordbok
 5. kredit

  1kredi´t subst. ~en ~er ORDLED: kred-it-en
  Svensk ordbok
 6. trotsa

  trotsa [tråt`sa] verb ~de ~t ORDLED: trots-ar SUBST.: trotsande; 1trots
  Svensk ordbok
 7. äktenskap

  äk`tenskap subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: äkt-en-skap-et
  Svensk ordbok
 8. halv

  halv adj. ~t
  Svensk ordbok
 9. över

  2ö´ver adv.
  Svensk ordbok