1. Tuxpan

  Tuxpan, stad i västra Mexiko; för belägenhet se landskarta Mexiko.

 2. Tuxpan

  Tuxpan, stad i östra Mexiko; för belägenhet se landskarta Mexiko.

 3. Tuxtla Gutiérrez

  Tuxtla Gutiérrez, huvudstad i delstaten Chiapas i sydligaste Mexiko.

 4. växtsociologi

  växtsociologi, växtsamhällslära, fytocenologi, studium och klassifikation av växtsamhällen, vilka då betraktas som relativt homogena men i regel förekommer i snarlik form på olika platser.