1. Gustaf Mannerheim

  Mannerheim, Gustaf, född 4 juni 1867, död 28 januari 1951, friherre, finländsk militär och statsman, marskalk av Finland 1942; jämför släktartikel Mannerheim.
 2. zurvanism

  zurvanism, zervanism, en religiös idéströmning som under vissa perioder (den parthiska och den tidiga sasanidiska, ca 250 f.Kr.–ca 550 e.Kr.) tycks ha dominerat den officiella teologin i det gamla Iran.
 3. Bolsena

  Bolsena , stad i regionen Lazio, centrala Italien; ca 4000 invånare (1987).
 4. forskningsresor

  forskningsresor utförs väsentligen i syfte att systematiskt insamla kunskap.
 5. Artur Lundkvist

  Lundkvist, Artur, född 3 mars 1906, död 11 december 1991, författare och litteraturkritiker, ledamot av Svenska Akademien från 1968.
 6. Vasilij Grossman

  Grossman, Vasilij, 1905–64, sovjetisk (rysk) författare.
 7. Vilhelm Beck

  Beck, Vilhelm, 1829–1901, dansk teolog och präst.
 8. Yngve Baum

  Baum, Yngve, 1945–2016, fotograf och dokumentärfilmare.

 9. konditionaldop

  konditionaldop, dopordning i romersk-katolska kyrkan när det uppstår tvivel om huruvida en person verkligen är döpt eller dopet är utfört på ett giltigt sätt.
 10. Juglar-cykel

  Juglar-cykel, konjunkturcykel med en längd av 8–10 år, upptäckt av Clément Juglar.