1. undvika

    un`dvika verb undvek undvikit undviken undvikna, pres. undviker ORDLED: und--vik-er SUBST.: undvikande
    Svensk ordbok
  2. undvikandebetingning

    undvikandebetingning, undvikandeinlärning, inlärningsprocess inriktad mot att undvika obehagliga situationer, t.ex. att klä sig på lämpligt sätt vid risk för dåligt väder eller att undvika hissar och välja att gå i trappor.
  3. undvikande

    un`dvikande adj., ingen böjning ORDLED: und--vik-ande
    Svensk ordbok
  4. pressning

    pressning, arbetsoperation som i materialtekniken används för att plastiskt forma material (t.ex. plåt eller plast).
  5. emblematik

    emblematik, sinnebildskonst, läran om emblem och deras användning.
  6. Hercules

    Hercules, Lockheed C-130, amerikanskt transportflygplan (i svenska flygvapnet TP 84), sedan 1955 byggt i cirka 2 500 exemplar.
  7. William Eggleston

    Eggleston, William, född 1939, amerikansk fotograf.
  8. grå bläcksvamp

    grå bläcksvamp, Copriniopsis atramentaria, art i basidsvampsordningen Agaricales.
  9. kalkskyende

    kalkskyende, om växt som undviker kalkhaltig miljö, se acidofil.
  10. minimibehov

    minimibehov, den minsta mängd av ett ämne som behöver intas dagligen för att bristsjukdomar skall undvikas.