1. mentalsjukvård

  mentalsjukvård, vård av patienter med psykiska störningar.
 2. japanisering

  japanisering, inom ekonomin term för anammandet av japanska begrepp, t.ex just-in-time (exakt tidsmässig leverans från underleverantör för att undvika lagerhållning).
 3. peang

  peang, Péans klämmare, kirurgiskt instrument med spärranordning med vilket man tillfälligt kan klämma till blodkärl för att undvika respektive stoppa blödning.
 4. bläcksvampar

  bläcksvampar, arter hattsvampar i släktena Coprinus ( Agaricaceae), Coprinellus, Copriniopsis och Parasola ( Psathyrellaceae) i basidsvampsordningen Agaricales.
 5. stabilt sidoläge

  stabilt sidoläge, tidigare framstupa sidoläge, en kombination av sidoläge och bukläge i vilket man placerar medvetslösa personer som andas i väntan på vård.

 6. första hjälpen

  första hjälpen, snabbt insatta åtgärder som vidtas för att rädda någons liv eller förhindra att en akut skada eller sjukdom förvärras i väntan på ambulans eller annan professionell hjälp.

 7. röstvård

  röstvård är sådant man gör för att bevara rösten normal och för att motverka problem som heshet och rösttrötthet.
 8. blankglödgning

  blankglödgning, glödgning av metalliska material för att minska inre spänningar i dessa.
 9. j

  j, beteckningsvariant för den imaginära enheten;
 10. substitutionsprincipen

  substitutionsprincipen, utbytesregeln, inofficiell benämning på § 5 i lagen om kemiska produkter, vilken säger att kemiska produkter som kan ersättas av mindre farliga sådana skall undvikas.