1. återhållsam

  å`terhållsam adj. ~t ~ma ORDLED: åter--håll-samm-are
  Svensk ordbok
 2. orädd

  o`rädd adj., neutr. undviks ORDLED: o--rädd
  Svensk ordbok
 3. vajer

  vajer [vaj´er] subst. vajern vajrar el. wire [vaj´er] ~n, plur. undviks ORDLED: vajr-ar
  Svensk ordbok
 4. rädas

  rä`das verb räddes, sup. undviks ORDLED: räd-as SUBST.: rädsla
  Svensk ordbok
 5. tillfredsställa

  till`fredsställa verb tillfredsställde tillfredsställt, pres. tillfredsställer ORDLED: till-freds--ställ-er SUBST.: tillfredsställande; tillfredsställelse
  Svensk ordbok
 6. hymla

  hym`la verb ~de ~t ORDLED: hyml-ar SUBST.: hymlande; hymleri, hymmel
  Svensk ordbok
 7. svirvel

  svir`vel subst. ~n svirvlar ORDLED: svirvl-ar
  Svensk ordbok
 8. sköta

  skö`ta verb skötte skött, pres. sköter ORDLED: sköt-er SUBST.: skötande, skötning; skötsel
  Svensk ordbok
 9. ängslig

  äng`slig adj. ~t ORDLED: ängsl-ig
  Svensk ordbok
 10. diskret

  diskre´t adj., neutr. ~ ORDLED: dis-kret
  Svensk ordbok