1. halofob

  halofob, om växter: som undviker salt, saltskyende.
 2. åder

  åder, blodåder, blodkärl, särskilt större sådant.
 3. anflygning

  anflygning, en av faserna i främst attack-, bomb- eller spaningsuppdrag med militära flygplan mot fientligt mål.
 4. stenkast

  stenkast, stenar som vid sprängning kastats onormalt långt jämfört med det övriga lossprängda berget.
 5. tokolys

  tokolys, tillförsel av läkemedel för att stoppa livmodersammandragningar som börjat för tidigt under graviditeten; avsikten är att undvika förtidsbörd.
 6. seedning

  seedning, utplacering av deltagare (på basis av meriter) i lottning av utslagstävlingar, för att undvika att de bästa ska mötas i de inledande omgångarna.
 7. kärnenergisäkerhet

  kärnenergisäkerhet, begrepp som rör säkerheten framför allt i kärnkraftverk, men även i andra anläggningar där kärnenergi frigörs och utnyttjas.
 8. mögel

  mögel, term som ofta används om ytligt och därför synligt mycel av systematiskt helt olika svampar.
 9. åska

  åska, väderfenomen i atmosfären med elektriska urladdningar som yttrar sig i blixtar åtföljda av dunder.

 10. Nürnbergprocessen

  Nürnbergprocessen, internationell rättegång mot nazistiska krigsförbrytare efter andra världskriget.