1. abstinens

  abstinens är när man undviker något som man ofta brukar använda, till exempel kaffe eller alkohol.
 2. fobi

  fobi, intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser, t.ex. ormar eller trånga rum.
 3. social fobi

  social fobi, intensiv, irrationell rädsla för och undvikande av situationer (t.ex. att tala inför publik) där man står i centrum för andras uppmärksamhet eller riskerar att förödmjukas socialt.
 4. hedendom

  hedendom, benämning på en religiös kultur som degraderas eller till och med demoniseras av företrädare för en ”högre” missionerande religion (framför allt kristna, judar och muslimer).
 5. väv

  väv, vävd vara , vävnad, tyg framställt genom vävning, vanligen av garn.
 6. Pongidae

  Pongidae, vetenskapligt namn som tidigare användes på familjen människoapor.
 7. zoofobi

  zoofobi, intensiv, irrationell rädsla för och undvikande av djur i allmänhet.
 8. fyllnadsinbetalning

  fyllnadsinbetalning, frivillig, extra inbetalning av preliminärskatt i syfte att åstadkomma bättre överensstämmelse mellan den preliminärt inbetalade och den slutligt debiterade skatten.
 9. pool

  pool, sammanslutning eller samarbete i visst syfte, t.ex. mellan näringsidkare inom samma verksamhetsområde för att undvika inbördes konkurrens.
 10. myllning

  myllning, nedbrukning i jorden eller övertäckande med jord av främst utsäde och gödselmedel.