1. förgäta

  förgä´ta verb, pret. förgat undviks, förgätit förgäten förgätna, pres. förgäter ORDLED: för-gät-er SUBST.: förgätande
  Svensk ordbok
 2. försiktig

  försik´tig adj. ~t ORDLED: för-sikt-ig
  Svensk ordbok
 3. lat

  lat adj., neutr. undviks
  Svensk ordbok
 4. stinka

  stink`a verb stank, sup. undviks, pres. stinker ORDLED: stink-er SUBST.: stinkande; stank
  Svensk ordbok
 5. ultrarapid

  ul`trarapid adj., neutr. undviks ORDLED: ultra--rap-id
  Svensk ordbok
 6. vred

  1vred adj., neutr. undviks
  Svensk ordbok
 7. udenom

  u`denom adv. ORDLED: uden-om
  Svensk ordbok
 8. champion

  champion [ʃam´piån äv. ung. tçäm´-] subst., best. f. undviks, plur. ~s, n-genus ORDLED: champ-ion
  Svensk ordbok
 9. rigid

  rigid [-gi´d] adj., neutr. undviks ORDLED: rig-id
  Svensk ordbok
 10. återhållsam

  å`terhållsam adj. ~t ~ma ORDLED: åter--håll-samm-are
  Svensk ordbok