1. slidkatarr

  slidkatarr innebär att slemhinnorna i slidan är irriterade.
 2. ad hoc

  ad hoc är latin och betyder egentligen ’till detta’.
 3. T-Gul

  T-Gul är ett varunamn på ett bränsle som är baserat på petroleum.
 4. friskvård

  friskvård är allt som människor gör för att förebygga sjukdomar.
 5. träningsvärk

  träningsvärk kallas det när man får ont i musklerna efter att man ansträngt dem mer än man brukar.
 6. synsinne

  synsinne är det sinne som gör att människor och andra djur kan uppfatta ljus och se.

 7. jordfelsbrytare

  jordfelsbrytare är en apparat som ökar säkerheten mot personskador vid användning av el.
 8. landsättningsfartyg

  landsättningsfartyg är en sorts fartyg som är byggda för att kunna landsätta soldater och militära fordon på stränder.
 9. korrosion

  korrosion är att ett material långsamt faller sönder i den miljö det befinner sig i.
 10. tryckfallssjuka

  tryckfallssjuka är skador på kroppen som uppkommer när trycket runt kroppen sjunker snabbt.