1. snöleopard

  snöleopard är en art i familjen kattdjur.
 2. dränering

  dränering är att leda bort vatten från ett markområde.
 3. hållbar utveckling

  hållbar utveckling innebär att ett samhälle fungerar på ett sådant sätt att tillgångarna räcker för människor även i framtiden.
 4. akrylamid

  akrylamid är en kemisk förening som används i industrin och för att rena avloppsvatten.
 5. eksem

  eksem kallas flera typer av utslag som uppstår vid inflammationer i huden.
 6. matberoende

  matberoende innebär att man är helt fixerad vid mat.
 7. klyvöppning

  klyvöppning är en öppning i bladets eller stjälkens yttersta cellskikt. Klyvöppningar kan öppnas och stängas efter behov och släpper in och ut gaser som koldioxid, syre och vattenånga.
 8. spaningsflygplan

  spaningsflygplan är ett stridsflygplan som är avsett att spana över och kartlägga fiendens lägen och rörelser på marken.
 9. överexponering

  överexponering kan inträffa vid fotografering om kamerans ljuskänsliga element belyses för kraftigt.
 10. underexponering

  underexponering kan inträffa vid fotografering om kamerans ljuskänsliga element inte belyses tillräckligt.