1. kapillärkraft

  kapillärkraft är ett fenomen som man kan se när en vätska av sig själv förflyttar sig till små håligheter eller rör sig i ett tunt rör.
 2. grönt guld

  grönt guld är guld tillsatt med andra metaller för att guldet ska få en grönaktig färg.
 3. Aischylos

  Aischylos var en grekisk författare som skrev teaterpjäser. Han levde under antiken, mellan 525 och 456 före Kristus.
 4. svaveldioxid

  svaveldioxid är en giftig gas med stickande lukt.
 5. ogräs

  ogräs kallas sådant som växer där vi människor inte vill att det ska växa, framför allt i odlad jord som åkrar och rabatter.
 6. jetström

  jetström är ett område med kraftiga vindar som finns i atmosfären ungefär 5–40 kilometer ovanför jordens yta.
 7. blindhet

  blindhet, det att inte kunna se, är ett handikapp, en funktionsnedsättning.
 8. helium

  helium är ett gasformigt grundämne.
 9. smygteknik

  smygteknik är ett militärt begrepp som betyder att man minskar möjligheten att upptäckas av fienden.
 10. Fashodaaffären

  Fashodaaffären kallas en händelse i nuvarande Sydsudan 1898.