1. söderut

  söderut [sö´- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: söd-er--ut
  Svensk ordbok
 2. pariserhjul

  pari`serhjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: paris-er--hjul-et
  Svensk ordbok
 3. vidsträckt

  vi`dsträckt adj., neutr. ~ ORDLED: vid--sträck-ta
  Svensk ordbok
 4. sightseeing

  sightseeing [saj´tsiiŋ långt första i] subst. ~en ~ar ORDLED: sight--see-ing-en
  Svensk ordbok
 5. överblick

  ö`verblick subst. ~en ~ar ORDLED: över--blick-en
  Svensk ordbok
 6. österut

  österut [ös´t- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: öst-er--ut
  Svensk ordbok
 7. härifrån

  härifrån [hä´r- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: här--i-från
  Svensk ordbok
 8. löna sig

  lö`na sig verb lönade lönat ORDLED: lön-ar
  Svensk ordbok
 9. infria

  in`fria verb ~de ~t ORDLED: in--fri-ar SUBST.: infriande
  Svensk ordbok
 10. obeskrivlig

  o`beskrivlig adj. ~t ORDLED: o--be-skriv-lig
  Svensk ordbok