1. misströsta

  miss`trösta verb ~de ~t ORDLED: miss--tröst-ar SUBST.: misströstande; misströstan
  Svensk ordbok
 2. chansning

  chansning [çaŋ`s-, çan`s- äv. ʃaŋ`s-, ʃan`s-] subst. ~en ~ar ORDLED: chans-ning-en
  Svensk ordbok
 3. brandtorn

  bran`dtorn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: brand--torn-et
  Svensk ordbok
 4. kyrktorn

  kyr`ktorn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kyrk--torn-et
  Svensk ordbok
 5. morot

  mo`rot subst. ~en morötter ORDLED: mo--rot-en
  Svensk ordbok
 6. väderstreck

  vä`derstreck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: väder--streck-et
  Svensk ordbok
 7. pruta

  pru`ta verb ~de ~t ORDLED: prut-ar SUBST.: prutande, prutning; prut
  Svensk ordbok
 8. tröttna

  trött`na verb ~de ~t ORDLED: trött-nar SUBST.: tröttnande
  Svensk ordbok
 9. inteckning

  in`teckning subst. ~en ~ar ORDLED: in--teckn-ing-en
  Svensk ordbok
 10. mörkna

  mör`kna verb ~de ~t ORDLED: mörk-nar SUBST.: mörknande
  Svensk ordbok