1. mörkna

  mör`kna verb ~de ~t ORDLED: mörk-nar SUBST.: mörknande
  Svensk ordbok
 2. fotografera

  fotografe´ra verb ~de ~t ORDLED: foto-graf-er-ar SUBST.: fotograferande, fotografering
  Svensk ordbok
 3. imponera

  impone´ra verb ~de ~t ORDLED: im-pon-er-ar SUBST.: imponerande
  Svensk ordbok
 4. ljusna

  lju`sna verb ~de ~t ORDLED: ljus-nar SUBST.: ljusnande, ljusning
  Svensk ordbok
 5. vykort

  vy`kort subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vy--kort-et
  Svensk ordbok
 6. betraktande

  betrak´tande subst. ~t ORDLED: be-trakt-and-et
  Svensk ordbok
 7. odds

  odds [åd´s] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: odds-et
  Svensk ordbok
 8. haussa

  haussa [hå`sa] verb ~de ~t ORDLED: hauss-ar SUBST.: haussande
  Svensk ordbok
 9. spalta

  spal`ta verb ~de ~t ORDLED: spalt-ar SUBST.: spaltande, spaltning
  Svensk ordbok
 10. landa

  lan`da verb ~de ~t ORDLED: land-ar SUBST.: landande, landning
  Svensk ordbok