1. aspekt

  aspek´t subst. ~en ~er ORDLED: a-spekt-en
  Svensk ordbok
 2. hänföra

  hä`nföra verb hänförde hänfört, pres. hänför ORDLED: hän--för-de SUBST.: hänförande; hänförelse (till 2)
  Svensk ordbok
 3. konjunktur

  konjunktur [-juŋ(k)tu´r] subst. ~en ~er ORDLED: kon-junkt-ur-en
  Svensk ordbok
 4. beskriva

  beskri´va verb beskrev beskrivit beskriven beskrivna, pres. beskriver ORDLED: be-skriv-er SUBST.: beskrivande, beskrivning
  Svensk ordbok
 5. locka

  locka [låk`a] verb ~de ~t ORDLED: lock-ar SUBST.: lockande, lockning; lockelse (till 2), 3lock (till 3)
  Svensk ordbok
 6. stad

  1stad subst. ~en vard. stan, städer [stä´d-] ORDLED: stad-en
  Svensk ordbok
 7. intresse

  intress`e subst. ~t ~n ORDLED: intr-ess-et
  Svensk ordbok
 8. skön

  1skön adj. ~t
  Svensk ordbok
 9. vacker

  vack´er adj. ~t vackra ORDLED: vackr-are
  Svensk ordbok
 10. fri

  fri adj. ~tt
  Svensk ordbok