1. landskapsmåleri

  landskapsmåleri, skildringar av naturen i tekniker som fresk, olja, gouache, akvarell etc.
 2. Selma

  Selma, kvinnonamn, egentligen ett i ”Ossians sånger” använt ortnamn Shelma, som i grunden är keltiskt och betyder ’vacker utsikt’.
 3. servitut

  servitut, ett rättsförhållande där den härskande fastighetens ägare har rätt att på visst sätt använda den tjänande fastigheten (en form av bruksrätt).
 4. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 5. humor

  humor, 1) som karaktärsegenskap: sinne för det roliga, förmåga att identifiera och med visst nöje acceptera tillvarons ofullkomligheter; 2) som genre: konstprodukter (i tal, skrift, bild och ton) vars huvudsyfte är att locka konsumenten till skratt eller leende.
 6. Eugène Jansson

  Jansson, Eugène, 1862–1915, målare, studier vid Konstakademien 1881–82.
 7. Ansel Adams

  Adams, Ansel, 1902–84, amerikansk fotograf.

 8. kameldjur

  kameldjur, Camelidae, familj partåiga hovdjur som förs till en egen underordning, Tylopoda, och omfattar sex nu levande arter: dromedar och kamel (gemensamt kallade kameler nedan) i Gamla världen samt lama, guanaco, vikunja och alpacka i Sydamerika; lama och alpacka anses vara domesticerade former av guanaco.
 9. brunst

  brunst, däggdjurens parningsdrift.
 10. Serbien

  Serbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.