1. spanska

    spanska är ett språk som talas i Spanien, Mexico, Cuba, Dominikanska republiken och i praktiskt taget hela Central- och Sydamerika utom Brasilien (där man talar portugisiska).
  2. Madagaskar

    Madagaskar, stat i sydöstra Afrika.

  3. Kina

    Kina, stat i östra Asien.