1. proportionella val

  proportionella val, valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

 2. val

  val innebär inom politiken att välja representanter till riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och EU-parlamentet.

 3. valenselektron

  valenselektron är en elektron i en atoms yttersta elektronskal.
 4. indirekt val

  indirekt val, val genom ombud/elektorer av president eller av ledamöter i riksdag eller annat beslutande organ.
 5. validitet

  validitet, den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta.
 6. valkrets

  valkrets, geografiskt område vars röstberättigade invånare har rätt att utse representanter till exempelvis riksdagen, regionfullmäktige eller kommunfullmäktige.

 7. allmänna val

  allmänna val, på allmän rösträtt baserade, återkommande direkta val till riksdagen, landsting och kommunfullmäktige.

 8. valvbro

  valvbro, bro där ett eller flera valv i sten eller betong utgör bärande element.
 9. vallfärd

  vallfärd, vallfart eller pilgrimsfärd, är en resa till en helig plats som man gör av religiösa skäl, till exempel för att be, tacka eller visa att man ångrat det man gjort fel.
 10. valuta

  valuta, benämning på ett lands betalningsmedel, till exempel svenska kronor eller brittiska pund.