1. valutapolitik

  valutapolitik, växelkurspolitik, åtgärder som vidtas för att påverka en valutas växelkurs mot andra valutor.
 2. extra val

  extra val, extraval, nyval, val till riksdagen som kan utlysas av regeringen mellan de ordinarie valen under pågående valperiod och som ska hållas inom tre månader från beslutet (regeringsformen 3:11).
 3. val

  val, nyckelbegrepp i existentialismen, enligt vilken människans situation karakteriseras av val; människan definierar vem hon är genom sina val, och dessa val skapar ångest.
 4. valsystem

  valsystem, övergripande utformning av ett lands representationssystem på nationell och subnationell nivå.

 5. val

  val, gammal svensk antalsenhet använd för sill och strömming.
 6. valar

  valar, Cetacea, ordning däggdjur med ca 80 nutida arter fördelade på de två underordningarna bardvalar och tandvalar.

 7. valdeltagande

  valdeltagande, andel av de röstberättigade som deltar i ett allmänt val eller folkomröstning.

 8. valvbåge

  valvbåge, arkitekturelement, se båge.
 9. valloner

  valloner, ursprungligen den folkgrupp i gränsområdet mellan nuvarande Belgien och Frankrike som talade vallonska, i dag liktydigt med den franskspråkiga befolkningen i Belgien.
 10. valv

  valv, naturlig eller byggd övertäckning som bildar en kupig yta över t.ex. ett rum och som genom tryckspänningen upptar yttre belastningar.