1. valens

  valens, grammatisk term för ett verbs, adjektivs eller substantivs egenskap att förutsätta andra satsled med en viss form, en viss syntaktisk funktion samt en viss betydelse.
 2. valsning

  valsning, bearbetningsprocess där ämnet deformeras plastiskt mellan två roterande cylindrar, valsar.

 3. valvbåge

  valvbåge, arkitekturelement, se båge.
 4. valutareserv

  valutareserv, en centralbanks, i Sveriges fall Riksbankens, tillgångar i utländsk valuta och guld.
 5. Valhall

  Valhall, i fornnordisk religion de fallna krigarnas, enhärjarnas, boning där Oden är hövding.

 6. valkyria

  valkyria, valkyrja, i fornnordisk mytologi en kvinnlig gestalt främst knuten till Odens krigarfunktion, ibland ingående i ett anonymt kollektiv.

 7. Valdemar Birgersson

  Valdemar Birgersson, född ca 1240, död 1302, kung av Sverige 1250–75, son till Birger jarl och kung Erik Erikssons syster Ingeborg.
 8. Valens

  Valens ( Flavius Valens), född ca 328, död 9 augusti 378 e.Kr., romersk kejsare.
 9. val

  val, däggdjur, se valar.
 10. valrike

  valrike, monarki där härskaren utses genom val.