1. Veberöd

  Veberöd, tätort i Lunds kommun, Skåne (Skåne län), 20 km sydöst om Lund; 4 850 invånare (2016).

 2. Veberöd

  Veberöd, församling i Lunds stift, Lunds kommun, Skåne (Skåne län); 5 690 invånare (2016).

 3. Vomb

  Vomb, f.d. församling i Lunds kommun, Skåne (Skåne län).
 4. Idala

  Idala, ort i Lunds kommun, Skåne (Skåne län), 2 km söder om centrala Veberöd.

 5. Wests komet

  Wests komet, egentligen C/1975 V1 (West), en av de ljusaste kometerna under 1900-talets senare hälft.
 6. Lund

  Lund, kommun och tätort i Skåne (Skåne län).

 7. by

  by, bondby, bebyggelseenhet på landsbygden, före laga skiftet i Sverige på 1800-talet vanligtvis ett mindre antal gårdar med anknytning till jordbruket och dess binäringar.
 8. Silvåkra

  Silvåkra, f.d. församling i Lunds kommun, Skåne (Skåne län).