1. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 2. stora nordiska kriget

  stora nordiska kriget, krig som fördes i norra och östra Europa 1700–21 som följd av den koalition som 1699 ingicks mot Sverige av Sachsen, Danmark och Ryssland.
 3. ESK

  ESK, Europeiska säkerhetskonferensen, Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa. Sammankallandet av ESK anses ha sin bakgrund i ett sovjetiskt förslag från 1954 om att alla europeiska stater skulle mötas för att diskutera säkerhetsfrågor, bland annat erkännande av nationsgränserna efter andra världskriget.

 4. Karl X Gustav

  Karl X Gustav, Carl X Gustaf, född 8 november 1622, död 13 februari 1660, kung av Sverige från 1654, son till pfalzgreven Johan Kasimir och Karl IX:s dotter Katarina.
 5. land

  land, geografiskt område som utgör, eller har utgjort, en självstyrande politisk enhet.

 6. friidrott

  friidrott, tidigare även allmän idrott, samlande term för idrottsgrenar inom disciplinerna löpning, hopp, kast och mångkamp.

 7. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 8. bataljmålning

  batal`jmålning subst. ~en ~ar ORDLED: bat-alj--mål-ning-en
  Svensk ordbok
 9. getto

  getto el. ghetto [get´o] subst. ~t ~n ORDLED: g(h)ett-ot
  Svensk ordbok