1. Werners institut

  Werners institut, se Gustaf Werners institut.
 2. Gustaf Werners institut

  Gustaf Werners institut, GWI, vid Uppsala universitet grundades 1949 av The Svedberg för forskning inom kärnfysik, kärnkemi och biologi–medicin.
 3. Werner Söderhjelm

  Söderhjelm, Werner, 1859–1931, finländsk filolog, litteraturhistoriker och diplomat, bror till Alma Söderhjelm och Torsten Söderhjelm.
 4. Werner Seelenbinder

  Seelenbinder, Werner, 1904–44, tysk brottare, kommunist och aktiv nazistmotståndare.
 5. Werner Sombart

  Sombart, Werner, 1863–1941, tysk ekonom och sociolog, professor vid bl.a. universitetet i Berlin 1917–31.
 6. Werner Söderström Oy

  Werner Söderström Oy, ursprungligt namn på bokförlaget WSOY.
 7. GWI

 8. The Svedberg

  Svedberg, Theodor (The), född 30 augusti 1884, död 26 februari 1971, kemist, professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet 1912–49, föreståndare för Gustaf Werners institut för kärnkemi 1949–67, Nobelpristagare 1926 för sina arbeten rörande dispersa system.

 9. Zacharias Werner

  Werner, Zacharias, 1768–1823, tysk författare.
 10. Biografbladet

  Biografbladet, filmtidskrift, grundad 1920 av Knut Jeurling som organ för svenska film- och biograffacket.