1. Helge Tyrén

  Tyrén, Helge, 1914–2008, fysiker och kemist, professor i högenergifysik vid Uppsala universitet 1967–79.
 2. Christer Boustedt

  Boustedt, Christer, 1939–86, jazzmusiker (altsaxofonist).
 3. Jörn Svensson

  Svensson, Jörn, född 1936, politiker (Vänsterpartiet), riksdagsman 1971–88, ledamot av partistyrelsen 1967–90 och ordförande i dess verkställande utskott 1987–89.
 4. Gustaf Werner

  Werner, Gustaf, 1859–1948, affärsman, textilmagnat.
 5. The Svedberglaboratoriet

  The Svedberglaboratoriet, TSL , nationellt forskningslaboratorium vid Uppsala universitet, inrättat vid årsskiftet 1986–87 som en efterföljare till det av The Svedberg grundade Gustaf Werners institut.
 6. Abraham Gottlob Werner

  Werner, Abraham Gottlob, 1749–1817, tysk bergsman och geolog, inspektor och lärare vid Bergakademie Freiberg 1775–1817.
 7. progeri

  progeri, progeria, sjukdom som i sina huvuddrag liknar abnormt tidigt åldrande.
 8. dokumentärfilm

  dokumentärfilm, film som inte är påhittad, iscensatt eller dramatiserad med spelfilmens metoder utan som avser att säga sanningen om historiens eller samtidens verklighet genom att med filmutrustningen fånga ett skeende eller rekonstruera fakta.

 9. Alfred Werner

  Werner, Alfred, född 12 december 1866, död 15 november 1919, fransk-schweizisk kemist, grundare av koordinationsteorin för oorganiska ämnens molekylstruktur.

 10. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.