1. kemi

    kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
  2. optisk aktivitet

    optisk aktivitet, optisk vridningsförmåga , egenskapen hos vissa ämnen att vrida polarisationsplanet hos planpolariserat ljus.
  3. geologisk tidsskala

    geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.