1. Rolf (Roffe) Wikström

  Wikström, Rolf (Roffe), född 1949, sångare, gitarrist och låtskrivare.
 2. Peps Persson

  Persson, Per-Åke (Peps), född 1946, sångare, gitarrist, munspelare och låtskrivare.

 3. Utbildningsdepartementet

  Utbildningsdepartementet, del av Regeringskansliet.

 4. Socialdepartementet

  Socialdepartementet, del av regeringskansliet.

 5. avfall

  avfall kallas de rester som ägaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med, till exempel tömda glasflaskor och använda batterier.
 6. underhållsstöd

  underhållsstöd (enligt lag 1996:1030), social förmån för barn som bor tillsammans med en av sina föräldrar.
 7. Liberalerna

  Liberalerna, L, 1934–90 Folkpartiet, 1990–2015 Folkpartiet liberalerna, politiskt parti, grundat 1934, med organisatoriska rötter i Frisinnade landspartiet, som bildades 1902.

 8. parasport

  parasport, tidigare handikappidrott, motions- och tävlingsidrott för rörelsehindrade, synskadade, utvecklingsstörda och döva.

 9. Norran

  Norran, liberal sexdagarstidning utgiven i Skellefteå, grundad 1910 av riksdagsledamoten Anton Wikström (1876–1935) som språkrör för det så kallade. Västerbottensfrisinnet inriktat på frikyrklighet och nykterhet.

 10. Karin Karlsbro

  Karlsbro, Karin, född 1970, politiker (liberal), ledamot av Europaparlamentet sedan 2019.