1. Max Weber

  Weber, Max, född 21 april 1864, död 14 juni 1920, tysk sociolog, filosof och nationalekonom; bror till Alfred Weber.

 2. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 3. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 4. US Open

  US Open, USA:s internationella mästerskap i bland annat bordtennis, golf, squash, tennis och vattenskidor.
 5. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 6. rumsinredning

  rumsinredning, interiörkonst, gestaltning, dekoration och möblering av bostadsrum.
 7. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.
 8. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.