1. Robert Hart

  Hart, Sir Robert, 1835–1911, brittisk ämbetsman, chef för det kinesiska sjötullverket 1863–1908.
 2. King Oliver

  Oliver, Joseph (” King”), 1885–1938, amerikansk jazzmusiker (kornettist, kompositör och orkesterledare).
 3. George Boole

  Boole, George, 1815–64, brittisk matematiker och logiker.
 4. Kevin Spacey

  Spacey (ursprungligen Fowler), Kevin, född 1959, amerikansk skådespelare.

 5. förståelse

  förståelse, i filosofisk mening en tolkning av något meningsfullt.
 6. teleologi

  teleologi, tankeriktning enligt vilken naturskeenden och naturföreteelser, inte bara handlingar, kan och bör förklaras genom svar på frågan vilket ändamål de tjänar.
 7. G.D.H. Cole

  Cole, George Douglas Howard, 1889–1958, brittisk ekonom och historiker, verksam i Oxford, från 1944 som professor i social och politisk teori.
 8. Gene Wolfe

  Wolfe, Gene, 1931–2019, amerikansk författare och ingenjör.

 9. flygning

  flygning, framförande (inklusive start och landning) av luftfarkost.
 10. Marianne Frankenhaeuser

  Frankenhaeuser, Marianne, född von Wright, 1925–2005, psykolog (ursprungligen finlandssvensk), professor vid Karolinska Institutet 1980–91, syster till G.H. von Wright; jämför släktartikel von Wright.