1. språkfilosofi

  språkfilosofi, filosofisk disciplin där fundamentala frågor om språk behandlas.
 2. färgperception

  färgperception, färgupplevelse, vår upplevelse av det vi kallar färg.
 3. Octave Chanute

  Chanute, Octave, 1832–1910, fransk-amerikansk järnvägsingenjör, som mot slutet av sin karriär intresserade sig för flygning.
 4. natur

  natur är ett komplicerat begrepp; enligt Arthur Lovejoy har ordet och dess avledningar i engelskan åtminstone 66 betydelser.
 5. Harry Potter

  Harry Potter, huvudperson i en serie barnböcker av den brittiska författaren J.K. Rowling, utgivna 1997–2007.

 6. TV-serie

  TV-serie, TV-dramatik i flera avsnitt.
 7. James Purdy

  Purdy, James, 1923–2009, amerikansk författare.
 8. Dayton

  Dayton är en stad i delstaten Ohio i USA.

 9. avträde

  avträde, hemlighus, dass, avskilt hus (eller rum) för uträttande av naturbehov.
 10. västernfilm

  västernfilm, västern, western, filmgenre som utvecklats ur historien, berättelserna och legenderna om koloniseringen av USA:s västra delar (”vilda västern”).