1. analytisk talteori

  analytisk talteori, gren av matematiken där talteoretiska problem angrips med metoder från matematisk analys.
 2. framstegstanken

  framstegstanken, föreställningen att människolivet i väsentliga avseenden kan förbättras under historiens lopp.
 3. Libyen

  Libyen, stat i Nordafrika.

 4. Archie Moore

  Moore, Archie, egentligen Archibald Lee Wright, 1913–98, amerikansk boxare, världsmästare i lätt tungvikt 1952–62.
 5. preferenslogik

  preferenslogik, område inom värdefilosofin som studerar relativa värderingar, dvs. värdeomdömen av typ ” p är bättre än q” eller ” p föredras framför q”.
 6. Antonin Raymond

  Raymond, Antonin, 1888–1976, tjeckisk-amerikansk arkitekt.
 7. biplan

  biplan, flygplan med två vingpar, det ena ovanför det andra.
 8. Glenn Curtiss

  Curtiss, Glenn, 1878–1930, amerikansk pilot och flygplanskonstruktör med stor betydelse för utvecklingen av flygindustrin i USA.
 9. vindtunnel

  vindtunnel, experimentellt hjälpmedel i aerodynamisk forskning och vid utveckling av främst flygplan.
 10. Sims

  Sims, egentligen The Sims, datorspel i form av en relationssimulator, lanserat 2000 och utvecklat av Will Wright ( född 1960) och dennes företag Maxis.