1. Kungälv

  Kungälv, före detta församling i Göteborgs stift, Kungälvs kommun, Bohuslän.

 2. Bohuslän

  Bohuslän, Sveriges västligaste landskap, beläget vid Skagerrak.

 3. fältspater

  fältspater, fältspatgruppen, stor grupp bergartsbildande mineral tillhörande tektosilikaterna.
 4. åländska ortnamn.

  åländska ortnamn. Landskapsnamnet Åland (1322 skrivet Alandia) har trots flera försök inte fått någon övertygande tolkning.
 5. erbium

  er´bium subst. erbiet el. ~ el. ~et ORDLED: erbi-um-et
  Svensk ordbok
 6. ytterbium

  ytter´bium subst. ytterbiet el. ~ el. ~et ORDLED: ytterbi-um-et
  Svensk ordbok