1. cyanobakterier

    cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
  2. fototrofa bakterier

    fototrofa bakterier, fotosyntetiserande bakterier, heterogen samling bakterier med bakterieklorofyll eller klorofyll  a, som kan omvandla ljusenergi till kemisk energi via en ljusdriven ATP-produktion kallad fotofosforylering.