1. abasi

    abasi, oförmåga att gå vid vilken inga sjukliga förändringar i nervsystem, muskler eller leder kan påvisas.
  2. konversionssyndrom

    konversionssyndrom, psykisk störning som enligt psykodynamisk teori uppkommer genom att ångest omvandlas (konverteras) till symtom som liknar symtom vid olika neurologiska sjukdomar.

  3. astasi

    astasi, psykiskt betingad oförmåga att stå.