1. abba

  abba, det ord som Jesus använde som tilltal till Gud (t.ex. Markusevangeliet 14:36, jämför Romarbrevet 8:15 och Galaterbrevet 4:6).
 2. ABBA

  ABBA, popgrupp bestående av Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Anni-Frid (Frida) Lyngstad, bildad 1972 under gruppnamnet Björn, Benny, Agnetha och Anni-Frid.
 3. ABB

  ABB, internationellt företag verksamt inom bl.a. energiteknik, se ABB-koncernen.
 4. abbé

  abbé, i nutida franska titel för katolska präster som inte tillhör någon orden (sekularpräster).
 5. Abbas I

  Abbas I ( ˙Abbās), även kallad Abbas den store, 1571–1629, shah av Persien 1588–1629.
 6. Abbas I

  Abbas I ( ˙Abbās), 1813–54, kediv (viceregent) i Egypten 1848–54 under osmanskt herravälde.
 7. Abbé Pierre

  Abbé Pierre (egentligen Henri Grouès), 1912–2007, fransk katolsk präst, grundare av Emmausrörelsen.
 8. Abbas Kiarostami

  Kiarostami, Abbas, 1940–2016, iransk filmregissör. hans sista verk 

 9. Mahmud Abbas

  Abbas, Mahmud,Abu Mazen”, ”Abu Mazin”, född 1935, palestinsk politiker, president för det palestinska folket sedan januari 2005.
 10. Abba AB

  Abba AB, äldre namn på livsmedelsföretaget Abba Seafood AB.