1. Abbas Shah-mönster

  Abbas Shah-mönster, persiskt mattmönster, se Shah Abbas-mönster.
 2. Bandar-e Abbas

  Bandar-e Abbas, huvudstad i provinsen Hormuzgan, södra Iran; 332 600 invånare (2008).
 3. Shah Abbas-mönster

  Shah Abbas-mönster, ett på orientaliska mattor förekommande mittfältsmönster bestående av arabesk-, palmett- och lotusmotiv i sirliga former, vilket kräver hög knuttäthet.
 4. Sidi bel Abbès

  Sidi bel Abbès, stad i nordvästra Algeriet, 50 km söder om Oran; 198 700 invånare (2010).
 5. ABB Alstom Power

  ABB Alstom Power, Bryssel, kraftgenereringsföretag, etablerat 1999 genom sammanslagning av affärsområdet elproduktion inom svensk–schweiziska ABB och Alstom-koncernen (bildad 1989 då franska Alcatel och brittiska GEC fusionerades).
 6. Abba Seafood AB

  Abba Seafood AB, Göteborg, livsmedelsföretag med inriktning på förädling av fisk och skaldjursprodukter vid huvudfabriken i Kungshamn.
 7. Abbas Mahmud al-Aqqad

  al-Aqqad, Abbas Mahmud (al-˙Aqqād, ˙Abbās Maḥmūd), 1889–1964, egyptisk diktare och litteraturkritiker, medlem av Diwan-gruppen.
 8. Amir Abbas Hoveyda

  Hoveyda, Amir Abbas, 1919–79, iransk politiker.
 9. Abba Ptachya Lerner

  Lerner, Abba Ptachya, 1903–82, rysk-amerikansk nationalekonom, från 1937 professor vid olika universitet i USA.
 10. Abu al-Abbas as-Saffah

  Abu al-Abbas as-Saffah ( Abū al-˙Abbās aṣ-Ṣaffāḥ), 722–54, den förste kalifen av den islamiska abbasiddynastin i Irak (749–1258).